Zabudování zpomalovacích terčíků do vozovky, zpomalovací práh u ZŠ Pustiměř

Navrhovatel:

Pavel Schweidler

Cena:

100 000 Kč

Zhotovení zpomalovacích terčíků do vozovky před základní školou. Tato realizace zajistí trvale snížení rychlosti v této lokalitě, průjezd kolem základní školy bude bezpečnější. Zároveň je zajistit žlutými pruhy ve vozovce, které vymezí zákaz parkování a křižovatka bude průjezdnější a přehlednější.
 

!!! Již několik předchozích politických stran se vždy snažilo s touto lokalitou něco udělat, měly toto v politickém programu, vždy se toto stalo předmětem diskuzí. Chtěli zajistit dětem bezpečnou cestu, vznikl i falešný přechod apod….!!! Věřím, že tento projekt zaujme občany a budou hlasovat za bezpečí našich dětí!!!

Místo realizace:
Prostor před základní školou.