Hřišťátko u studánky

Navrhovatel:

Dagmar Jedličková

Cena:

85 000 Kč

Jedná se o soubor dřevěných dětských hracích prvků u posezení při NS Melice, konkrétně na pozemku p. č. 1413/4 v k. ú. Pustiměř.
Důvodem výstavby dětského hřiště je absence herních prvků, které mohou být využívány při procházkách, kdy je toto místo hojně navštěvováno maminkami s dětmi.Místo realizace:
Soubor dřevěných dětských hracích prvků u posezení při NS Melice p. č. 1413/4 v k. ú. Pustiměř. Prvky by měly být zakomponovány vedle zastřešeného posezení, viz obrázek.