Projekty k realizaci

 

VYŘAZENÉ PROJEKTY

Veřejná tržnice k prodeji přebytků (ovoce, zelenina, …) z vlastního hospodaření
důvod vyřazení: přebytky hospodaření nelze prodávat bez živnostenského oprávnění, potravinářského průkazu a dalších hygienických opatření – komplikace pro občany, nedodržení rozpočtu projektu
Omezení nákladní dopravy-tranzitu v obci
důvod vyřazení: silnice III. třídy procházející obcí není ve vlastnictví obce, ale Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, řešení není plně v pravomocích obce
Odstranění hluku projíždějícími vozidly
důvod vyřazení: silnice III. třídy procházející obcí není ve vlastnictví obce, ale Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, řešení není plně v pravomocích obce
Odstranění bariér (schody) při návštěvě praktického lékaře – výtah, přestěhování ordinace
důvod vyřazení: nedodržení rozpočtu projektu, nelze zrealizovat do 100 tis. Kč
Příspěvek seniorům na obědy
Důvod vyřazení: nejedná se o investici do obecního majetku, náklady by nevznikly jednorázově, ale byly by pravidelné každý rok
Zvýšení obecní cesty, zpomalovací práh u ZŠ
důvod vyřazení: nedodržení rozpočtu projektu, nelze zrealizovat do 100 tis. Kč
Park odpočinku nad Pustiměří-Réhňa
důvod vyřazení: nedodržení rozpočtu projektu, nelze zrealizovat do 100 tis. Kč, možné zhoršení hydrologických poměrů
Gabionové posezení v parčíku u školy + streetballové hřiště
důvod vyřazení: nedodržení rozpočtu projektu, nelze zrealizovat do 100 tis. Kč, obec zde realizuje jiný záměr